אתנחתה

אתנחתה תשבץ : 1 מאוזן : . 1 איתרע מזלו . . 5 אוד מוצל מאש . . 8 בליטה . . 9 אינו אמת . . 11 שורה בשיר מקראי / צלע . . 12 ענף . . 14 כלי פריטה ערבי . . 15 שר , זימר . . 16 אדם העובד בבית מרחץ . . 17 כל אחד מכלי הדם הקטנים . מאונך : . 1 הלך לעולמו . . 2 כינוי לאליל הכוכב שבתאי ( עמוס ה פסוק כו . ( . 3 נטול יסוד . . 4 צליל במוסיקה . . 6 חכם בתורה . . 7 איש אשכולות . . 10 היד שלהם . . 12 פן , שמא . . 13 אחד השבטים .  אל הספר
אלחנן זינגר