חידון 10 - מילות יחס

בחר בצורה הנכונה . . 1 התגעגענו אליהם / אליהם . . 2 אלך אחריך / אחריך באש ובמים . . 3 אל תתחיל בלעדו / בלעדיו . . 4 קבלתי את הספר ממנו / ממנו . . 5 הוא בקש מכם / ממכם טובה . . 6 האם נפגשים אצלך / אצלך ? . 7 אימא מכינה אוכל בשבילך / בשבילך . . 8 ראי מי מאחוריך / מאחוריך ! . 9 הוא איננו / איננו בבית . . 10 ביקרתי אצלם / אצלהם . . 11 עשיתי זאת בשבילהם / בשבילם . . 12 מי עומד מולך / מוליך . . 13 בקשתי שטוחה לפניך / לפניך . תשובות אליהם אחריך בלעדיו ממנו מכם אצלך בשבילך  אל הספר
אלחנן זינגר