חידון 9 - תיקוני הגייה בפועל (לפי גזרות)

א . גזרת השלמים . בחר בצורה הנכונה . . 1 אל תשבר / תשבר את המוסכמות של החברה ! . 2 סרט זה שובר / שובר קופות . . 3 אם לא אלמד אכשל / אכשל בלימודי ! . 4 הם ישנים / יושנים שנת ישרים . . 5 התינוק גדל / גודל מיום ליום בקצב מסחרר . . 6 אל תלכד / תלכד ברשת . . 7 הם נועצים / נועצים נעצים על השולחן . . 8 אתןתבדקנה / תבדקנה בידי אנשי בטחון . - . 9 האםכבסת / כבסתאת בגדיו ? . 10 השוטר לכד / לכד כנופיית שודדים . . 11 נער זה לא אכף / אכף את חוקי התעבורה . תשובות תשבר שובר אכשל ישנים גדל תלכד נועצים תבדקנה ( אפשר גם תבדקנה ) כבסת לכד אכף  אל הספר
אלחנן זינגר