חידון 8 - השלמות ניבים

השלם את האותיות החסרות על פי המשמעות של הניב . . 1 יצאו לו מוניטין . 2 אורו עיניו . 3 אבדו עשתונותיו . 4 ירד מנכסיו . 5 ישב על המדוכה . 6 גבה לבו . 7 העז פניו . 8 טמן ראשו בחול . 9 זקף חטמו בפלוני . 10 הוליך שולל התפרסם התעודד התבלבל התרושש התחבט התגאה התחצף התעלם התגאה התעה  אל הספר
אלחנן זינגר