חידון 7 - ניבים

לפניך ניבים בעברית , מצא את הפירוש המתאים לכל ניב מתוך מחסן המלים . - אבד עליו כלח : __________ - אתרע מזלו : __________ - אכל קרצה : __________ - כרה אזנו : __________ - האריך אפו : __________ - מלחך פנכה : __________ - עמד על מדותיו : __________ - פיו ולבו שוים : __________ - רך לבב : __________ - תקע יתד : __________ - יושב קרנות : __________ - מליץ יושר : __________ מחסן מלים : נכשל , מסנגר , השתקע , ישר , חנפן , הלשין , נתי › ן , הקשיב , התאפק , עקשן , פחדן , בטלן  אל הספר
אלחנן זינגר