חידון 6 - ביטויים עבריים

א . לפניך ביטויים מהמקורות ששגורים בשפה העברית המדוברת בת זמננו , פרש אותם . ביאור , הסבר , פירוש : . 1 אבן מקיר תזעק . ( חבקוק ב יא ) הדבר הוא עוול משווע . דחה אבן אחר הנופל ( ויקרא כה מה ) הוסיף צרה לאדם השרוי בצרות . נורתה אבן הפנה ( איוב לח ו ) הונחה אבן הפינה לציון התחלת בנייתו של בניין חדש . כאבן שאין לה הופכין ( מסכת סנהדרין יד ) ככלי שאין חפץ בו , ללא שימוש אבן - בחן ( ישעיה כח טז ) אבן מבצר , אבן חזקה . פירוש נוסף : אבן שבאמצעותה בוחנים זהב , כסף או כל מתכת אחרת . ובהשאלה : קריטריון , אמת מידה להערכת דברים . אבן יקרה ( יחזקאל כח יג ) כינוי לאבן מצוינת במראה , בטיבה ובליטושה . כגון : ספיר , יהלום וכדומה אבנים שחקו מים ( איוב יד יט ) בהתמדה ובסבלנות ניתן להתגבר על דברים קשים ביותר . ש . מצא ביטוי נוסף שמופיעה בו המילה " אבן " ומשמעו בהשאלה : הוקל לו , רווח לו . ת . " אבן נגלה מעל לבו . "  אל הספר
אלחנן זינגר