חידון 5 - מספרים

א . הפוך את המספרים למילים . 3 . 1 ילדים , 4 ילדים . ת . שלושה ילדים , ארבעה ילדים . 1 1 הסבר : במספר מונה ( אחד , שנים , שלושה ( ... צורת הנפרד בזכר תבוא לפני שם העצם שאיננו מיודע . לידיעה מספר מונה - מספר המציין את כמות העצמים . כגון : שנים , שלושה , ארבעה , חמשה , ששה ... ואילו בנקבה : שתים , שלוש , ארבע , חמש , שש ... כדי לקבוע את סוג המספר , זכר או נקבה נציין תחילה את מינו של שם העצם . לדוגמה : 3 ילדים : ילד אחד שלושה ילדים 3 ילדות : ילדה אחת שלוש ילדות 4 ערים : עיר אחת ארבע ערים  אל הספר
אלחנן זינגר