חידון 4 - מילים לועזיות

א . לפניךלמילים לועזיות שמשתמשים בהן בתוך הקשר עברי , פרש אותן . מלים לועזיות . 1 אפריורי . 2 טנדנציה . 3 אימננטי . 4 אפתיה . 5 מיליטנטי . 6 יורידי . 7 ניהיליזם . 8 מטפיסי . 9 דילטנט . 10 נפוטיזם . 11 אינסינואציה הפירוש העברי במבט ראשון , מלכתחילה . מגמה , כיוון , נטייה . מהותי , תוכי , פנימי . אדישות , חוסר עניין , שעמום . אגרסיבי , תוקפני , לוחם . משפטי . שלילה מוחלטת של ערכים ומוסכמות הקיימים במדינה , בחברה , במשפחה וכדומה . בלתי מציאותי , לא ממשי . חובבן , אינו מקצועי . פרוטקציה לקרובי משפחה על ידי מי שהסמכות בידו . דיבה , השמצה , דיבור בגנותו של מישהו . . 12 מונומנטלי . 13 סטנוגרמה . 14 אוטופיה . 15 אפוס . 16 מודיפיקציה . 17 אפודיקטי . 18 קוהרנטי . 19 תאוקרטיה . 20 רטיפיקציה . 21 פריטטי . 22 פרוביזורי . . 23 אימז ' . 24 פרפרזה  אל הספר
אלחנן זינגר