חידון 1 - תיקוני הגייה

א . בכל אחד מהמשפטים שלפניך מופיעה מילה הכתובה פעמיים : פעם בניקוד נכון ופעם בניקוד המשקף שיבוש בהגייתה . בחר בצורה הנכונה . . 1 אופנוע / אופנוע הוא כלי תחבורה עשוי מתכת או פלסטיק משוריין . ת . אופנוע הסבר : המילה אופנוע מורכבת מהלחם בסיסים . כלומר , מצירוף של שתי מילים - אופן + נוע ה-נ ' הסופית במילה אופן התמזגה ב-נ ' הראשונה של המילה נוע ובמקומה דגש חזק . פתח ( x ) שאחריו דגש אינו נחטף ( אינו הופך לשווא , ( לכן יש לומר אופנוע . וכך גם : אופנים ( ולא אופנים ) . 2 התלמידים קיבלו ארכה / אורכה של שבוע להגשת עבודת הגמר שלהם . ת . ארכה ( כך צריך לבטא מילה זו . ( הסבר : המילה ארכה שקולה במשקל קטלה , כמו : מלכה , דרגה , ילדה ומשמעותה הארכת זמן , דחייה למועד מאוחר יותר . ( מילה זו מוזכרת במקרא בארמית בספר דניאל פרק ז פסוק יב ) . 3 רצוי להשתמש באטמי / באוטמי אוזניים בזמן השחייה . ת . אטמי אזנים הסבר : אטם ברבים אטמים בסמיכות אטמי אזנים דוגמה נוספת : מלך ברבים מלכים בסמיכות מלכי העיר .  אל הספר
אלחנן זינגר