מה בין ערכים ובין אמת?

במרכז הזירה הישראלית מתגוששות שתי השקפות עולם : דתית וליברלית . כל אחת מהן טוענת לבלעדיות על סולם ערכיו של אדם , בבחינת כולה שלי . שתיהן דוברות בשפה ברורה , חדה , טהרנית ואף כוחנית . שתיהן מציגות תמונת עולם מלאה ועקיבה , ושתיהן חותרות לעיצוב כולל של המציאות : עולם הרוח והיצירה , הפוליטיקה והמשפט , רשות היחיד והרבים . זו אומרת " מלוא כל הארץ כבודו" וזו מתריסה " מלוא כל הארץ משפט . " שתיהן מתנשאות מעל זולתן , כך שפטרנליזם דתי המתנאה בעגלה מלאה פוגש בפטרנליזם ליברלי שמתגאה בעולם נאור . קיימות הבחנות עקרוניות בין שתי השקפות העולם . הן נבדלות , לכאורה , במקור הסמכות שלהן ( אלוהית מול אנושית , ( בתכליתן ( רוחנית מול ארצית , ( בטיבן ( הדת מעוניינת " להוכיח" את הזולת , ואילו הליברליזם מסייג עצמו מכפייה על הזולת ) ועוד . ההבחנות חשובות , אך אין בהן כדי לטשטש את העובדה שקיימת זהות בדרך שבה נביאיה , עסקניה ושופטיה של כל השקפת עולם משווקים אותה : כל אחת מהן טוענת כי היא "דת אמת . " הצגת המערכת הדתית והמערכת הליברלית כמערכות אמת מובילה להתנגשות חזיתית ביניהן . המתח בין דתיים לחילונים ובין דת למדינה...  אל הספר
עם עובד