בשם האמת המקצועית

סדר היום הציבורי בישראל עמוס שאלות גדולות , השנויות במחלוקת עמוקה : אופי המדינה , גבולותיה , היחסים בין לאום למדינה ובין דת למדינה , זכויות אדם וביטחון , יעילות כלכלית מול צדק חברתי , שליטה במשאבים ציבוריים ועוד . מי יכריע במחלוקות הללו ? לכאורה , התשובה פשוטה : משטר של הפרדת רשויות מבזר את הסמכויות בין שלושה מוסדות הניצבים על גבעה אחת במערב ירושלים : הכנסת קובעת חוקים , בית המשפט מפרש אותם והממשלה מיישמת אותם . כך בתאוריה . בפועל , המאבק האמתי על שליטה בחיינו הציבוריים ניטש בין שני כוחות , שזהותם אינה חופפת את הפרדת הרשויות הקלסית : המערכת הייצוגית מול המערכת המקצועית . עם המערכת הייצוגית נמנים הכנסת והשרים גם יחד . את חברי הכנסת בוחרים כלל האזרחים , והרכבה מאזן בין מגוון ההשקפות , ההעדפות והאינטרסים בחברה הישראלית ההטרוגנית . החלטותיה מעודכנות על פי שינויי הצבעים בקלדוסקופ הישראלי באמצעות " יום הבוחר , " שמשקף את ההעדפה הציבורית ברגע נתון . המערכת המקצועית , מנגד , מורכבת משופטים ומיועצים משפטיים , מכלכלני אוצר ומחשבים , מחברי מטכ"ל ומראשי זרועות הביטחון . הללו אינם נבחרים לתפקידם , ...  אל הספר
עם עובד