אמת — סימן קריאה, סימן שאלה, שלוש נקודות

מבוא אנחנו חיים בעולם פוסט מודרני . הפנמה של השיח הפוסט מודרני היתה אמורה להוליך את החברה הישראלית לנינוחות יחסית : עמדות חלוקות וערכים מתנגדים יכולים לחיות זה בצד זה משום שאין הם מבטאים " אמת" אלא העדפה ערכית ; אין סיפור אחד חובק כול — מטה נרטיב — שאמור להשתקף בסיפורים הנבדלים של חלקי החברה . אדרבה , השיח הפוסט מודרני אמור לתת מרחב לסיפורים שונים ; תפיסת מציאות אחת לצד חברתה . ואולם השיח הציבורי בישראל אינו פועל על פי התבנית הפוסט מודרנית . אנו מתנהלים כבעולם מודרניסטי , שבו הצדדים לכל מחלוקת מבקשים להוכיח את אמתות טענותיהם ותקפות ערכיהם ואת השקריות של עמדות הזולת . " אמת" ו"שקר" הן מילים שגורות על לשוננו . כל השותפים לשיח — איש הדת , האינטלקטואל הליברלי , השופט המקצועי , משרת הציבור , איש התרבות — באים אל רשות הרבים חמושים בטענות אמת . בשל כך הפולמוס הישראלי מתנקז אל שיח מונולוגי , סגור ודיכוטומי . במקום משא ומתן ביקורתי , שכרוך בהאזנה ובהפנמה , אנו מתגודדים אל מאבק בין "הכול" ) אמת ( ובין "לא כלום" ) שקר . ) המאמרים בשער זה בוחנים את שיח האמת הישראלי ואת תוצאותיו הקשות . מבין השיטי...  אל הספר
עם עובד