יותר מדי צדק

במאי 2006 שבתו רעב חולים בסרטן המעי הגס במחאה על שסל התרופות שקבעה ועדה בראשותו של פרופ' מרדכי שני לא אישרה תרופות חיוניות בעבורם . להפגנות היתה תהודה ציבורית רבה , ואף ראש הממשלה התערב . שדרן הרדיו נתן זהבי הצטרף לשביתה , ועמו אחרים שהביעו תמיכה במאבק החולים . בסיום המאבק הוכנסו כמה מהתרופות לסל הבריאות . * * * אחד הרגעים הסמליים בשביתת חולי הסרטן היה המפגש בין הפרופ' מרדכי שני , יושב ראש ועדת סל התרופות , לנתן זהבי , טריבון עממי , ששימש פה לחולים השובתים . הגורם שזימן את המפגש הוא העובדה הטרגית שהכיס הציבורי איננו עמוק דיו כדי לספק את הצרכים . משקצרה היד הכלכלית מלהושיע נדרשת הכרעה — מי למוות ומי לחיים . זהו ביטוי קיצוני למצב הכרחי של קיום במחסור . אין מנוס ממנו , הוא ביטוי לאנושיותנו ולמגבלותינו . ואולם כיצד ראוי לטפל במחסור ? דרך אחת דוגלת בקביעה א פריורית של אמות מידה אובייקטיביות הגיוניות ושוויוניות שבאמצעותן חברות אמורות להתמודד עם הקשיים שמעורר המחסור . זוהי הפרקטיקה של הצדק שמאפייניה הבולטים הם כלליות , היעדר פניות והתעלמות משיקולים מקומיים , אישיים ותרבותיים . על שום אפיון זה...  אל הספר
עם עובד