סולידריות — בני אדם אינם רעיון

מבוא על החברה הישראלית מופעלים כוחות צנטריפוגליים עזים . ניכרים בה תהליכים של התפוררות . הדמוקרטיה ההסדרית נעשית משברית ; " עם ישראל" מתבדר לקהילות שונות , שמתגדרות כל אחת בפני עצמה . האם הצד השווה החברתי הישראלי מתדלדל ? האם אנחנו חברה אחת מכוח החוק או מכוח השותפות ? מהם המנגנונים שבאמצעותם אפשר להעצים את הזיקה הבין אישית של הישראלים ? אילו הם המנגנונים שמאיימים על זיקה זו ? בשער זה נציע פרספקטיבה חדשה לבחינת שאלות אלו . בחלק הראשון של השער נציג שני מושגי מפתח שיובילו את הדיון : " צדק" ו"חמלה . " בחלק השני של השער נעסוק באירועים מסוימים , שיש בהם כדי להאיר את משמעות התהליכים בחברה הישראלית מנקודת הראות של סולידריות .  אל הספר
עם עובד