על אי־שוויון בתרבות שוויונית אבי שגיא

בעת האחרונה הולכת ומתפשטת התופעה של קווי " מהדרין : " תחבורה ציבורית המפרידה בין גברים לנשים — הגברים עולים ויושבים בקדמת האוטובוס , והנשים מאחור . כיצד עלינו להתייחס לאי של אי שוויון בתוך תרבות שהשוויון הוא ערך מרכזי בה ? כנקודת מוצא חשוב להעיר כי אף על פי שהשוויון הוא יסוד מוסד בתרבות הדמוקרטית ליברלית , שאימצה גם מדינת ישראל , הוא לאו דווקא גובר על שאר הערכים המרכזיים בתרבות זו : לדעתם של תאורטיקנים ליברלים רבים , ובהם ישעיהו ברלין , במקרים מסוימים עשויים ערכים אחרים לגבור על ערך זה בשם ערכים אחרים , ובתנאי שיהיו אלו ערכים המשרתים את כלל החברה ומתיישבים עם ערכיה . ואולם האי שוויון שמייצרת הדרת נשים באוטובוסים אינו נעשה בשם ערך כללי בעל חשיבות גבוהה יותר . אדרבה , הוא מיוסד על עמדה כוחנית של בעלי שליטה הפועלים בחסות המדינה . נימוק מרכזי המועלה תדיר להצדקת אי שוויון זה מיוסד על זכות המיעוט לתרבות . זכות זו מעוגנת בהכרה במרכזיות התרבות בעולמם של בני אדם , ולפיכך בחובתה של חברה דמוקרטית להגן על תרבויות בכלל ועל תרבויות מיעוט בפרט . שאלת המפתח היא : האם מזכות זו נגזרת חובתה של המדינה לאפ...  אל הספר
עם עובד