אוטונומיה משפטית לדתיים? ידידיה שטרן

מהפכה תרבותית — לא פחות — עומדת להתרגש על מדינת ישראל . הצעת תיקון לחוק שיפוט בתי דין רבניים , שמבקשת לממש את ההסכם הקואליציוני שעליו חתומות סיעות הקואליציה , קובעת : " בעניין אזרחי היכול לשמש נושא להסכם בין צדדים , יהיה לבית דין רבני שיפוט לאחר שכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו בכתב את הסכמתם לכך " . הלשון הטכנית , המקצועית , מסווה את התוכן הדרמטי של ההצעה . אם תתקבל , יבוא הקץ על הבלעדיות של חוקי הכנסת במדינת ישראל . המערכת הנורמטיבית בישראל משתבחת ביכולתה לתפקד בהרמוניה : בית המחוקקים , היוצר של הנורמה , הוא מלחין הפרטיטורה ; הרשות המבצעת ואזרחי המדינה , המיישמים את הנורמה , הם התזמורת המנגנת אותה ; בית המשפט , פרשן החוק , הוא המנצח העליון של היצירה כולה , שהכול פועלים על פי הכרעותיו לשם השמעת הצליל המכוון . כוחה של המערכת המשפטית הנוהגת באחידותה . ואולם אם תתקבל הצעת החוק ישתנו סדרי בראשית . את המוניזם המשפטי ההרמוני יחליף משטר של פלורליזם משפטי דיסהרמוני . תתקיימנה שתי ערכאות שיפוט מקבילות , זו לצד זו , ולכל אחת תהיה סמכות שיפוט עצמאית ב"עניינים אזרחיים" ( שהם הרוב המכריע של העניינים ...  אל הספר
עם עובד