מסמכי החזון של ערביי ישראל: טעויותיו של הדור הזקוף

איך שגלגל מסתובב : בעבר חטאנו בקביעה האדנותית " אין עם פלשתיני . " דעה זו נעקרה משוק הרעיונות של הרוב היהודי בישראל זה כבר , ושוב איננו שוללים את זהותו הלאומית של הזולת . מנגד , כיום , אישים בולטים מקרב הערבים הישראלים משיבים לנו במטבע דומה : מסמכי החזון העתידי שלהם , שפורסמו בשנת , 2006 קוראים לביטול האופי היהודי של מדינת ישראל , וכנגזר מכך הם שוללים מרכיב זהות מרכזי של העם היהודי בדורנו . זהו מהלך אסטרטגי של רבים ממנהיגיהם של חמישית מאזרחי ישראל , וראוי לעסוק בו בכובד ראש . דחקנו את האזרחים הערבים לסמטה חסרת מוצא : הם חווים אפליה לרעה מתמשכת שאי אפשר להצדיקה . זכותם לשוויון אזרחי מלא אינה ממומשת . הפערים בין היהודים לערבים בישראל — בתוחלת החיים , בחלוקת משאבים חומריים , בתשומת לב שלטונית , במעורבות במנגנוני המדינה , בנגישות לתעסוקה , במצב הסוציו אקונומי — אינם סבירים . ישראלים הגונים אינם יכולים להחריש לנוכח הכישלון המתמשך של המדינה בטיפולה האזרחי במיעוט . זאת ועוד , יהודים הגונים אינם יכולים להתעלם מאחריותם לגונן על המיעוט הלאומי מפני גילויי גזענות . לא התאמצנו לבסס שותפות אזרחית ; ...  אל הספר
עם עובד