מקורבן למקרבן

" מוסר יהודי" הוא ביטוי שאנו אוהבים להשתמש בו , ובצדק . המסורת היהודית עמוסה מסרים מגוונים שמבטאים רגישות מוסרית עמוקה . המקורות הקדומים , פרשנויותיהם במשך הדורות , הפילוסופיה והמשפט שעוצבו מתוכם , האגדה והמדרש , כמו הסיפורים ההיסטוריים שאנו מספרים על עצמנו — כולם רוויים דרישות מוסריות , שיפוט מוסרי ותודעה עצמית לאומית מוסרית . " מוסר יהודי" איננו מותג ריקני ; הוא שיקוף של אורח חיים שעיצב עם שהנהיגו אותו בדורות השונים אישי מוסר , מבקרים חברתיים , נושאי בשורה אתית , שבקרבם בערה אש לתיקון עולם מוסרי . על רקע זה קשה להבין את הקהות המוסרית שמאפיינת את ההתנהלות של קבוצות לא מבוטלות מבני העם היהודי שבהווה . צורם במיוחד העיוורון המוסרי שיהודים מתנהלים בו במדינת היהודים כלפי מי שאיננו בן ברית : פלשתינים בשטחים , עובדים זרים , אזרחי ישראל הערבים . כיצד התגלגלה לה הדרישה הקבועה והנשנית בתורה ל"אהבת הגר" אל מדיניות מפלה כלפי הלא יהודי ? כיצד אפשר ליישב את " משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה" עם השאיפה לחוקק חוקים גזעניים בכנסת ישראל ? כיצד יכולים יהודים — פליטי עבדות מצרים ושרידי הרדיפה הגזענית בא...  אל הספר
עם עובד