לא לאלטנוילנד ולא למדינת יהודה

בנימין זאב הרצל דמיין ציון אירופית . מנגד , רבים וחשובים בציבוריות הדתית הנוכחית דוחים כל השפעה " זרה" כהתבוללות . הם מבקשים אחר מדינת יהודה . גל אחר גל מוצפת החברה היהודית בישראל בתהיות בדבר זהותה , ייעודה וייחודה . בשעה שבמדינה ליברלית " נורמלית" העניין המרכזי הוא רווחתו ואושרו של האדם , אצלנו הכול — מחוקקים ושופטים , אנשי רוח ובעלי מעש , מאמינים כאגנוסטים — עסוקים בבירור תוכני הזהות היהודית . המחלוקת החריפה עוסקת באופייה של המדינה היהודית הדמוקרטית , ובכלל זה בפרקטיקות ובסמלים שיעצבו את המרחב הציבורי הפוליטי . יותר ממאה שנות ציונות ויותר מיובל שנות ריבונות לא הצליחו להשקיט את תסיסת הזהות היהודית הפנימית , הנפרמת והמתרקמת בכל עת מחדש . במשך השנים הוצעו רעיונות שונים לשיכוך המולת הזהות ולטיפול בה . יוסף חיים ברנר , לדוגמה , הציע למקד את הזהות הייחודית שלנו סביב מכנה משותף צר — שפה עברית , עבודה עברית ויצירה של סולידריות חברתית הנשענת על עמל משותף . דוד בן גוריון פעל ליציקת כור היתוך , שמשמעו ביטול השוני הפנים יהודי ויצירת אתוס משותף . בשנים האחרונות מוצע הדגם של רב תרבותיות , שמבקש לכ...  אל הספר
עם עובד