זהות — "עם הגב לים"

מבוא שיח זהות מתייסר הוא אחד ממאפייני הישראליות . כבר בתחילת שנות החמישים של המאה העשרים שאל ארנסט סימון במאמר ידוע , " האם עוד יהודים אנחנו " ? לשאלה זו אפשר להוסיף כהנה וכהנה : מהו היחס בין יהודיות ובין ישראליות — האם נדרשת בחירה בין השתיים ? האם הקיום היהודי המלא מותנה במרחב הגאוגרפי של ארץ ישראל ומה מקומה של הגלות בזהותנו ? האם העבר היהודי הוא יסוד הכרחי בכינון הזהות ? ואולי הזהות הישראלית מעוצבת בלא קשר לעבר ? האם אנו " עם לבדד ישכון" או עם נורמלי , מכלל תמונה אוניברסלית כוללת ? כיצד אנו מתפקדים לנוכח שתי התרבויות הדומיננטיות בחיינו — הליברלית מערבית והיהודית מסורתית ? אכן , החברה הישראלית מתחבטת בשאלות של זהות . אנו חווים שיח זהות גדוש שהדיו ניכרים בכותרות חיינו בלא הרף . הישראלים — בשוכבם , בקומם ובלכתם — מתכתשים בשאלות של זהות . הפוליטיקה הישראלית מושפעת מאוד ממחלוקות על זהות . החיים הלאומיים , הדתיים והתרבותיים של הישראלים מבטאים את שיח הזהות התוסס שלנו . זהות איננה מושג סטטי ; היא סיפור דינמי המשתרע על פני מכלול חייו של אדם . זהות איננה חיצונית לאדם ; אנו נולדים לתוך זהות ומ...  אל הספר
עם עובד