תוכן העניינים

מנהיגות "כאילו" 34 זהות – עם הגב לים 39 הפכים מסוכסכים 42 לא לאלטנוילנד ולא למדינת יהודה 47 מולדת יש רק אחת 52 כאן ביתי 57 העבר שבהווה 62 שבחי מקום 67 יום זיכרון של דור מאושר ( ידידיה שטרן ) 72 מולדת שלי , מולדת שלך ( אבי שגיא ) 74 על אהבה , שליטה וריבונות ( אבי שגיא ) 76 למה לנו מדינה ? 80 ה"אחר" – בלילה כל הפרות שחורות 85 הזמנה לשיחה עם האחר 88 עמלק , עמיר ושאר דמונים 92 הצל שבתוכנו 97 מקורבן למקרבן 100 מסמכי החזון של ערביי ישראל : טעויותיו של הדור הזקוף 104 בלי נאמנות אין אזרחות ? 109 כולנו מיעוטים ? 113 דת , ארץ , מדינה – על הפער שבין ההלכה ובין החיים 117 ארץ ישראל קודמת למצוות ? 120 הלכה ציונית 125 על דת , מתברר , אפשר להתפשר 129  אל הספר
עם עובד