מפתח השמות והעניינים

א אאורבך , רד 133 אבות טיפוס 108-107 אדג'וורת , פרנסיס 444 , 429 , 428 אדם מתחרה במכונה 255 אהבת סיכון בתחום ההפסדים , 313 , 310 , 309 , 308 , 361 , 360 , 359 , 319 , 315 , 314 494 , 417-416 , 380-379 , 362 ות , ' 506 , 499 , 497 , 496 , 495 לנוכח רווח שהסתברותו נמוכה , 359 499 , 365 אהרן , סילביה ק' 47 אובמה , ברק 470 אודין , טרי 240 , 239 אוונס , ג'ונתן 37 אומדן יתר ומשקל יתר 366-365 אופטימיות 296 , 295-294 , 287-286 בחיזוי פרויקטים , 283-282 , 280-279 290-289 וביטחון יתר 294 בפתיחת עסקים קטנים 290 , 288-287 והשערת היוהרה 289 והתמדה לנוכח מכשולים 295 , 288 והתעלמות מתחרות 292-290 מופרזת 385-384 אופנהיימר , דני 75 אושר 463 , 461 מדד האושר 444 ומצב רוח 119-117 ועושר 456-455 , 449-448 האות 42 , 41 , 13 K אחריות 397-394  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ