נספח ב': בחירות, ערכים והיצגים

ונימל כהנמן ועמוי טוריקי קבלת החלטות היא כמו דיבור יומיומי — אנשים עושים את זה כל הזמן , ביודעין או שלא ביודעין . לא מפתיע אפוא שנושא קבלת ההחלטות מעסיק דיסציפלינות רבות , החל במתמטיקה ובסטטיסטיקה , דרך כלכלה ומדע המדינה וכלה בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה . חקר ההחלטות נוגע בשאלות נורמטיביות ותיאוריות כאחת . הניתוח הנורמטיבי עוסק בטבעה של הרציונליות ובלוגיקה של קבלת ההחלטות . הניתוח התיאורי , לעומתו , עוסק באמונות ובהעדפות של אנשים כפי שהן , ולא כפי שהן אמורות להיות . המתח בין שיקולים נורמטיביים ותיאוריים מאפיין חלק ניכר מחקר השיפוט והבחירה . בניתוחי קבלת החלטות מבחינים בדרך כלל בין החלטות שיש בהן סיכון להחלטות שאין בהן סיכון . דוגמה אופיינית להחלטה שיש בה סיכון היא קבילותו של הימור המניב תוצאות כספיות על פי הסתברויות נקובות . החלטה אופיינית שאין בה סיכון עוסקת בקבילותה של עסקת חליפין שבה טובין או שירות ניתנים בתמורה לכסף או לעבודה . בחלקו הראשון של המאמר נציג ניתוח של הגורמים הקוגניטיביים והפסיכופיזיקליים הקובעים את ערכן של אפשרויות שיש בהן סיכון . בחלקו השני נרחיב ניתוח זה לעסקאות ולסחר ח...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ