מסקנות

פ תחתי את הספר בהצגת שתי דמויות פיקטיביות , הקדשתי זמן מה לדיון בשני מינים , וסיימתי בשני אני . שתי הדמויות היו מערכת 1 האינטואיטיבית , הממונה על החשיבה המהירה , ומערכת 2 המאומצת והאטית ממנה , הממונה על החשיבה האטית , המפקחת על מערכת 1 והשומרת על שליטה כמיטב יכולתה במסגרת משאביה המוגבלים . שני המינים הם בני כלכל הבדויים , החיים בארץ התיאוריה , ובני אנוש הפועלים בעולם האמיתי . שני האני הם האני החווה , החי את החיים , והאני הזוכר , שמעריך תוצאות ובוחר בחירות . בפרק אחרון זה אני שוקל יישומים אחדים של שלוש ההבחנות , בסדר הפוך . שני מני האפשרות לקונפליקטים בין האני הזוכר לאינטרסים של האני החווה התגלתה כבעיה קשה יותר מכפי שחשבתי תחילה . בניסוי מוקדם — ניסוי היד הקרה — השילוב בין התעלמות ממשך לבין כלל השיא סוף הוביל לבחירות אבסורדיות בעליל . מדוע אנשים חושפים את עצמם מרצון לכאב מיותר ? הנבדקים שלנו השאירו את ההחלטה בידי האני הזוכר שלהם , והעדיפו לחזור על ההתנסות שהותירה את הזיכרון הטוב יותר , אף על פי שהיתה כרוכה בכאב רב יותר . הבחירה על פי איכות הזיכרון עשויה להיות מוצדקת במקרים קיצוניים , לד...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ