פרק 28 אירועים רעים

המושג " שנאת הפסד" הוא ודאי התרומה הגדולה ביותר של הפסיכולוגיה לכלכלה ההתנהגותית . הדבר מוזר , מפני שהרעיון שאנשים מעריכים תוצאות רבות כרווחים וכהפסדים ושהפסדים מרשימים יותר מרווחים אינו מפתיע איש . עמוס ואני התלוצצנו לא אחת על כך שאנחנו עוסקים בחקר נושא שאפילו הסבתות שלנו כבר ידעו עליו לא מעט . אך למעשה הידע שלנו רב משל הסבתות , וכיום אנחנו יכולים להטמיע את שנאת ההפסד בהקשר הרחב יותר של המודל הדו מערכתי , ובאופן ספציפי בהשקפה ביולוגית ופסיכולוגית שלפיה שליליות והימנעו ּ ת גוברות על חיוביו ּ ת והתקרבו ּ ת . נוכל גם להתחקות אחר תוצאותיה של שנאת ההפסד בתצפיות מגוונות להפתיע : כאשר מטען אובד במשלוח , נקבל פיצויים רק על עלויות המטען והמשלוח ( ולא על נזקים אפשריים אחרים כתוצאה מהאובדן ;( ניסיונות לבצע רפורמות רחבות היקף נכשלים לעתים קרובות מאוד ; ושחקני גולף מקצוענים מדייקים יותר כשהם מכוונים לתקן ( par ) מאשר לבירדי ( המונחים יוסברו בעמודים הבאים . ( סבתי , חכמה ככל שהיתה , בוודאי היתה מופתעת מהניבויים הספציפיים הנגזרים מרעיון כללי שבעיניה הוא מובן מאליו . הדופק שלך הואץ כשהתבוננת בתמונה ה...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ