פרק 19 אשליית ההבנה

נ סים טאלב — סוחר בבורסה פילוסוף סטטיסטיקאי — יכול להיחשב גם לפסיכולוג . בספרו " הברבור השחור" הוא מציג את רעיון כשל הנרטיב narrative ) ( fallacy כדי לתאר כיצד סיפורים פגומים על העבר מעצבים את השקפותינו על העולם ואת ציפיותינו לגבי העתיד . כשלי נרטיב מתהווים בהכרח כתוצאה מניסיונותינו המתמידים להבין את העולם . סיפורי ההסבר שאנשים מוצאים שהם משכנעים הם פשוטים ; הם מוחשיים ולא מופשטים ; הם מייחסים תפקיד נכבד יותר לכישרון , לטיפשות ולכוונות מאשר למזל ; והם מתמקדים במעט אירועים בולטים שאכן התרחשו ב ּ מקום באינספור אירועים שלא התרחשו . כל אירוע בולט שאירע לאחרונה מועמד להיות גרעין של נרטיב סיבתי . טאלב טוען שאנחנו , בני האדם , משלים את עצמנו ללא הרף בכך שאנחנו בונים הסברים קלושים לעבר ומאמינים שהם נכונים . סיפורים טובים מספקים הסבר פשוט וקוהרנטי למעשים ולכוונות של אנשים . אתה תמיד נכון לפרש התנהגות כהתגלמות של נטיות כלליות ושל תכונות אישיו ּ ת — סיבות שביכולתך להתאים בנקל לתוצאות . אפקט ההילה שדנו בו קודם לכן תורם לקוהרנטיות , שכן בהשפעתו השקפתנו באשר לכלל תכונותיו של אדם מותאמת לשיפוטנו לגבי...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ