פרק 14 התואר של טום ש'

בט בחידה פשוטה : טום ש' הוא סטודנט באוניברסיטה גדולה . אנא דרג את 9 תחומי הלימוד הבאים על פי סדר סיכוייו של טום ש' להיות כיום תלמיד בכל אחד מהם . השתמש ב 1 עבור התחום שהסיכויים לגביו הם הגבוהים ביותר , וב 9 עבור התחום שהסיכויים לגביו הם הנמוכים ביותר . מנהל עסקים מדעי המחשב הנדסה מדעי הרוח וחינוך משפטים רפואה ספרנות מדעי הטבע והחיים מדעי החברה ועבודה סוציאלית זו שאלה קלה , וידעת מיד שמספר הנרשמים לחוגים השונים הוא המפתח לפתרון . למיטב ידיעתך , טום ש' נבחר באקראי מבין הסטודנטים באוניברסיטה , כמו גולה בודדת הנשלפת מכד . כדי להחליט אם הסיכוי שהגולה תהיה אדומה גדול מהסיכוי שהיא תהיה ירוקה , עליך לדעת כמה גולות מכל צבע יש בכד . אחוז הגולות מסוג מסוים נקרא שיעור בסיסי . ( base rate ) בדומה לכך , השיעור הבסיסי של מדעי הרוח וחינוך בשאלה זו הוא אחוז הסטודנטים הלומדים תחום זה מבין כל הסטודנטים . בהיעדר מידע ספציפי על אודות טום , 'ש תסתמך על השיעור הבסיסי ותנחש שהסיכויים שהוא לומד מדעי הרוח וחינוך גבוהים מהסיכויים שהוא תלמיד מדעי המחשב או ספרנות , הואיל ומספרם הכולל של הסטודנטים בתחום מדעי הרוח...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ