פרק 5 קלוּת קוגניטיבית

כ ל אימת שאתה במצב של מודעו ּ ת , וייתכן אפילו כשאינך מודע , חישובים רבים מתבצעים במוחך , והם מתחזקים ומעדכנים תשובות שוטפות לכמה וכמה שאלות מפתח : האם קורה משהו חדש ? האם יש איום ? האם דברים מתנהלים כשורה ? האם עלי להפנות מחדש את הקשב שלי ? האם דרוש יותר מאמץ למטלה ? תוכל לחשוב על תא טייס ובו מערכת מחוונים המציגים את הערכים הנוכחיים של כל אחד מהמשתנים החיוניים הללו . הערכות אלה מתבצעות באופן אוטומטי על ידי מערכת , 1 והן נועדו בין השאר לקבוע אם נדרש מאמץ נוסף מצד מערכת . 2 אחד המחוונים מודד קלות קוגניטיבית ( cognitive ease ) בטווח שבין " קל" ל"לחוץ . " " קל" הוא סימן לכך שהכול מתנהל כהלכה — אין איומים , אין חדשות משמעותיות , אין צורך להפנות מחדש קשב או לגייס מאמץ . " לחוץ" מצביע על כך שקיימת בעיה הדורשת התגייסות מוגברת של מערכת . 2 אתה חווה לחץ קוגניטיבי . ( cognitive strain ( לחץ קוגניטיבי מושפע הן מרמת המאמץ העכשווית והן מנוכחותן של דרישות שלא מולאו . למרבה ההפתעה , מחוון יחיד של קלות קוגניטיבית מחובר לרשת ענפה של קלטים ופלטים שונים . תרשים 5 מספר את הסיפור . מן התרשים עולה כי משפט ש...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ