תוכן העניינים

מבוא 9 חלק ראשון : שתי מערכות פרק : 1 הדמויות בסיפור 25 פרק : 2 קשב ומאמץ 38 פרק : 3 הבקרית העצלה 48 פרק : 4 המכונה האסוציאטיבית 61 פרק : 5 קל וּ ת קוגניטיבית 71 פרק : 6 נורמות , הפתעות וסיבות 85 פרק : 7 מכונת הקפיצה למסקנות 93 פרק : 8 כיצד מתרחשים שיפוטים 104 פרק : 9 עונים על שאלה קלה יותר 113 חלק שני : יוריסטיקות והטיות פרק : 10 חוק המספרים הקטנים 125 פרק : 11 עוגנים 136 פרק : 12 מדע הזמינות 147 פרק : 13 זמינות , רגש וסיכון 156 פרק : 14 התואר של טום ש' 166 פרק : 15 לינדה : פחות הוא יותר 177 פרק : 16 סיבות " חותכות" סטטיסטיקות 188 פרק : 17 תסוגה אל הממוצע 198 פרק : 18 אילוף ניבויים אינטואיטיביים 209 חלק שלישי : ביטחון יתר פרק : 19 אשליית ההבנה 223 פרק : 20 אשליית התוקף 235 פרק : 21 אינטואיציות מול נוסחאות 249 פרק : 22 אינטואיציה של מומחים : מתי אפשר לסמוך עליה ? 262 פרק : 23 מבט מבחוץ 275  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ