תודות

לאורך השנים היה לי המזל לערוך מחקרים עם שותפים רבים – חכמים ויצירתיים . הם אינם רק חוקרים מצוינים , אלא גם חברים קרובים , ובעזרתם התאפשר המחקר הזה . שגיאות או השמטות שיימצאו בספר זה הן באשמתי בלבד . ( כמה שורות על החוקרים הנפלאים האלה מצורפות בהמשך ( . נוסף על שותפי למחקר אני רוצה להודות גם לכל עמיתי בתחומי הפסיכולוגיה והכלכלה . כל רעיון שאי פעם היה לי וכל מאמר שאי פעם כתבתי הושפע במישרין או בעקיפין מרעיונותיהם ומפרסומיהם . המדע מתקדם בעיקר בצעדים קטנים המתבססים על מחקרי עבר , ובחלקי נפלה הזכות לצעוד כמה צעדים קטנים מהיסודות שהניחו החוקרים המבריקים האלו . בסוף הספר יש הפניות למאמרים אקדמיים הקשורים לכל אחד מהפרקים . אלה אמורים לספק למי שמעוניין בכך חומר לעיון נוסף , רקע ומושג על רוחב היריעה בכל תת נושא ( כמובן מדובר ברשימה חלקית בלבד . ( חלק גדול מהמחקר המתואר בספר זה נערך בזמן שהותי ב , MIT ורבים מהמשתתפים ומעוזרי המחקר היו סטודנטים ב . MIT תוצאות המחקרים מדגישות את חוסר הרציונליות שלהם ( וגם שלנו , ( ולפעמים אולי קצת מקניטות אותם , אבל אין לראות בכך היעדר אמפטיה או הערכה כלפיהם . ה...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ