לא רציונלי ולא במקרה

הכוחות הסמויים שמעצבים את ההחלטות ש 7 י נו דן לויאלי נולד בניריורק ונדל בישראל . יש לו חואו ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב , דוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיסת צפון קרו ^ יינה ודוקטורס במנהל עסקים מאוניברסיטת דיוק . הוא פרופסור לכלכלה התנהגותית באתיברסיסת דיוק ופרופסור אוחו במעבדת התקשורת  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ