מפתח השמות והעניינים

אדינגטון , ארתור 143 , 72 אוגר , פייר ויקטור 137-136 אודיסאה [ כתב עת ] 256 אוזון 253 " חורים" בשכבת האוזון 254-253 אולברס , היינריך וילהלם 26 אופנהיימר , רוברט 153 , 20 אופק האירועים 199 , 196 , 183 וא' אופק החלקיקים 44 , 44-43 א' אוקיאליני , ג'וזפה ( בפו ) 243 אור 237 , 69 דואליות גל חלקיק 98-97 , 69 החזרה , שבירה ונפיצה 93 , 95-92 , 'א 94 א' התאבכות ועקיפה של גלים 91 , 89 , 'א 197 , 92 מהירות האור 124 , 86 , 43 מהירות האור בריק כקבוע אוניברסלי 90 ספקטרום 88 , 86 ראו גם , פוטונים אור נראה 87 , 86 א' הבזקי אור בחלל 243 טלסקופים 108-104 אורך גל דה ברוי 70 אורך פלאנק 203 , 188-187 אורניום 63 אטום 62 , 61 וא 146 , 142 , 63 , ' האטום הראשון 29-28 יינון 132 מבנה 73-72 מודל האטום של בוהר 74 , 74-73 א' נויטרונים 62 וא 63 , ' פרוטונים 62 וא 63 , '  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ