רשימת מקורות לתמונות ולתרשימים

תמונות בעמ' NASA / WMAP Science Team : 38 תמונה ימנית בעמ' NASA , ESA , and A . Zezas / Galex / Spitzer : 47 תמונה שמאלית בעמ' NASA , ESA , and A . Zezas : 47 תמונה ימנית עליונה בעמ' NASA and The Nicmos Group ) STScI / ESA ( : 48 תמונה שמאלית עליונה בעמ' NASA and The Hubble Heritage Team : 48 ) ) STScI / AURA תמונה ימנית תחתונה בעמ' NASA / JPL-Caltech / R . Kennicutt : 48 תמונה שמאלית תחתונה בעמ' NASA / JPL-Caltech / SINGS Team : 48 תמונות עליונות בעמ' NASA , ESA and The Hubble Heritage Team : 49 ) ) STScI / AURA תמונה תחתונה בעמ' AURA-A / STScI : 49 תרשים בעמ' Courtesy Reinhard Genzel . Reproduced by permission of the AAS : 53 תמונה בעמ' NASA , ESA , STScI , J . Hester and P . Scowen : 54 תמונות בעמ' NASA , ESA , HEIC , and The Hubble Heritage Team : 57 ) ) STScI / AURA תמונה עליונה בעמ' Courtesy of Richard F . Lyon , via Wikipedia : 91 תמונה תחתונה בעמ' Courtesy Wikimedia Commons : 91 תמונה בעמ' Courtesy of D-Kuru / Wikimedia Commons : 95 תמונה בעמ' Courtesy of Ensign John Gay via Wi...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ