לקריאה נוספת

Begelman , Mitchelle , and Rees , Martin , Gravity’s Fatal Attraction : Black Holes in the Universe , W . H . Freeman 1996 . . Thorne , Kip S ., Black Holes and Time Warps : Einstein’s Outrageous Legacy , W . W Norton 1995 . Hawking , Stephen W ., “ The Quantum Mechanics of Black Holes" , Scientific American 236 , January 1977 , pp . 34-40 . גרוס , עילם , " החיפוש אחר החלקיק האלוהי , " אודיסאה , 1 אוקטובר . 2008 גריבין , ג'ון , ההיסטוריה של המדע , תרגום דפנה לוי , ספרי עליית גג וידיעות ספרים . 2010 מידב , מאיר , ברוש , נוח , ונצר , חגי , היקום — יסודות האסטרופיזיקה , האוניברסיטה הפתוחה , . 2000 קול , ברק , " גלי כבידה : צלילים שמימיים , " פיזיקה פלוס . 2007 , 9  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ