ביבליוגרפיה

Alpher , Ralph , Bethe , Hans , and Gamow , George , “ The Origin of Chemical Elements" , Physical Review 73 ) 7 ( , 1948 , pp . 803-804 . “ Breakthrough of the year : The runners-up" , Science 302 ) 5653 ( , December 2003 , pp . 2039-2045 . . Carroll , Sean , From Eternity to Here , Dutton , 2010 Hewish , Anthony , et al , “ Observations of a Rapidly Pulsating Radio Source" , Nature 217 , 1968 , pp . 709-713 . Klebesadel , Ray , Strong , Ian , and Olson , Roy , “ Observation of Gamma Ray Bursts of Cosmic Origin" , Astrophysical Journal Letters 182 , 1973 , pp . 85-88 . . Ney , Edward , “ Cosmic radiation and the weather" , Nature 183 , 1959 , pp . 451-452 בקנשטיין , יעקב , " מידע ביקום הולוגרפי , " סיינטיפיק אמריקן ישראל , פברואר-מרץ . 2004 בראון , דן , מלאכים ושדים , תרגום נורית לוינסון , מודן . 2004 גל מן , מארי , הקווארק והיגואר , תרגום עמנואל לוטם , מעריב . 1995 סוונסמרק , הנריק , וקולדר , נייג'ל , הכוכבים המקררים , תרגום עילי סופר , עם עובד . 2009 שביב , ניר , " הכבני אלים היינו ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ