אחרית דבר

התפתחות המדע היא תהליך קולקטיבי , שבו ידע שנצבר מועבר מדור לדור , נבחן מחדש ומשמש בסיס להגיית רעיונות מתקדמים יותר . כך למשל , תורת הכבידה של ניוטון התבססה על עבודותיו של קפלר וקודמיו ; קפלר ניסח שלושה חוקים אמפיריים המתארים את תנועת כוכבי הלכת על בסיס ניתוח תצפיות שערך טיכו בראהה ; ניוטון הראה שניתן לגזור את חוקי קפלר באופן מתמטי אם מניחים שבין מסות פועל כוח כבידה , ושלמעשה תנועת כוכבי הלכת היא מקרה פרטי של חוקים כלליים יותר שניסח , שהם כיום חוקי היסוד של המכניקה הקלסית ; את התורה האלקטרומגנטית , שהובילה לאיחוד תופעות החשמל והמגנטיות ולגילוים של גלים אלקטרומגנטיים , ניסח ג'יימס קלרק מקסוול על בסיס עבודותיהם החשובות של אורסטד , אמפר , פאראדיי ופיזיקאים נוספים במהלך המאה ה ; 19 את תורת היחסות הגה איינשטיין בגלל הצורך להכיל את התורה האלקטרומגנטית ואת המכניקה של ניוטון במסגרת אחת . ואלו רק דוגמאות אחדות . קיים קשר הדוק בין התפתחות המדע להתפתחות הטכנולוגיה . מחד גיסא , ביצוע ניסויים לצורך בדיקה של מודלים פיזיקליים מצריך טכנולוגיה מתקדמת . מאידך גיסא , פיתוח טכנולוגיה חדישה מצריך בסיס תיאו...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ