סדרת תמונות מתוך הדמיית מחשב של התאחדות םוםבי נויטרונים. בתמונה השמאלית העליונה נראים שני הםוםבים רגע לפני ההתנגשות. הפחיסות של הםוםבים נגרמת םתוצאה מםוחות הםבידה האדירים שהם מפעילים זה על זה. בתמונה הימנית למטה נראית המערםת לאחר ‭8.5‬ אלפיות שנייה )בערך 10 הקפות‭.)‬ םפי שניתן לראות, לאחר םמה הקפות התפרקו הםוםבים ויצרו חור שחור המוקף בדסקה של חומר דחוס מאוד. ההדמיה בוצעה על ידי סטפן רוזווג מאוניברסיטת ג'ייקובס שבגרמניה.