הבזקים קצרים: משיכה קטלנית של כוכבים צפופים?

מקורם של ההבזקים הקצרים עדיין לוט בערפל . עדויות שהצטברו בשנים האחרונות מצביעות על כך שהבזקים אלו מסמלים את סיומם האלים של חיי הזוגיות של כוכבי נויטרונים , סיום שבו אחד הכוכבים " בולע" את בן זוגו , בדומה לאלמנה שחורה . כבר ציינו שמערכת זוגית של כוכבים רגילים , שבה שני בני הזוג כבדים מספיק , תהפוך , לאחר שהגיע זמנם של שני הכוכבים למות , למערכת זוגית של כוכבי נויטרונים או לכוכב נויטרונים ולחור שחור , המקיפים זה את זה . השילוב של גודלם הזעיר וסיבובם המהיר יחסית זה סביב זה גורם לכך שהם יפלטו גלי כבידה , יאבדו אנרגיה , וכתוצאה מכך יימשכו עוד יותר זה אל זה , כפי שתואר בהרחבה בפרק " טנגו של כוכבי נויטרונים וחקר תורת היחסות הכללית . " במידה שמרחקם ההדדי לא היה גדול מדי בזמן שנוצרה המערכת , הם יתאחדו בפרק זמן קצר יחסית , קצר בהרבה מגיל הגלקסיה , בפיצוץ אדיר שלעינינו ייראה כהבזק גמא קצר . את המתרחש בשלבים האחרונים של ריקוד כוכבי הנויטרונים שתואר לעיל , ניתן ללמוד באמצעות הדמיות מחשב . כפי שניתן לראות בסדרת התמונות שבעמוד הבא , שנלקחה מהדמיה שביצעו חוקרים בגרמניה , כאשר מרחק ההפרדה בין הכוכבים קט...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ