הבזקי גמא

לאורך השנים שחלפו מאז הגילוי המקרי של ולה , תוכננו ונבנו לווייני מחקר מיוחדים שנועדו לגלות מספר רב ככל האפשר של מתפרצי גמא , במטרה לחקור את המקור של ההתפרצויות הללו ואת התהליכים האחראים לפליטה . משך הזמן הקצר של ההבזקים והעובדה שלא ניתן לחזות מראש מתי ובאיזה כיוון בשמים הם יתרחשו , הקשו מאוד על זיהוי המקורות והדגישו את הצורך בפיתוח טכניקות תצפית חדשות . ציון דרך חשוב במחקר של מתפרצי גמא ( ובאסטרונומיית הגמא בכלל ) הוא שילוח לוויין שנקרא מצפה קרינת הגמא ע"ש קומפטון בתחילת שנות Ray Klebesadel , Ian Strong , and Roy Olson , “ Observation of Gamma Ray Bursts of Cosmic * . Origin" , Astrophysical Journal Letters 182 , 1973 , pp . 85-88 התשעים של המאה ה . 20 תמונה של הלוויין מוצגת בעמ' . 113 נוסף על שלושה טלסקופים של קרינת X וקרינת גמא , שלכל אחד מהם היה תפקיד מוגדר , הותקן בלוויין זה גלאי מיוחד בשם Burst and Transient Source Experiment ) BATSE — ניסוי הבזקים ומקורות חולפים ) בעל שדה ראייה של 360 מעלות , המאפשר לגלות פרצים של קרינת גמא המגיעים מכל כיוון בשמים . ואכן , במשך 10 שנות פעילותו ש...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ