אחד מלווייני מערך הלוויינים ולה, שגילה את מתפרצי הגמא.