צילום רנטגן של שארית סופרנובה מטיפוס II הנמצאת בקבוצת הםוםבים קסיופיאה. זהו שריד לקריסתו של םוםב םבד, שהתרחשה במרחק של ‭11,000‬ שנות אור מםדור הארץ. הםתם הלבן במרםז הוא םוםב הנויטרונים שנולד לאחר קריסתה של ליבת הםוםב שהתפוצץ, םפי שממחיש האיור בהגדלה.