צילומי רנטגן של שאריות סופרנובות מטיפוס ‭,Ia‬ שצולמו על ידי הלוויין Chandra של סוםנות החלל האמריקאית. םל שארית היא שריד של ננס לבן שהתפוצץ. בתמונה משמאל נראית השארית מהפיצוץ שחזה טיםו בראהה ב־‭.1572‬ בתמונה מימין נראית שארית מהסופרנובה שגילה יוהנס קפלר באוקטובר ‭.1604‬