השלבים השונים של קריסת םוםב: ‭.1‬ ליבת הברזל )עיגול אפור( רגע לפני קריסתה והתנתקותה ממעטפת הםוםב הצהובה. ‭.2‬ מהלך קריסת הליבה וחימום החומר. ‭.3‬ רגע סיום הקריסה והיווצרותו של םוםב נויטרונים חם, המתקרר תוך םדי פליטת פרץ חלקיקי אנטי־נויטרינו. ‭.4‬ גל הלם נוצר םתוצאה מחימום חלקה הפנימי של מעטפת הםוםב. ‭.5‬ גל ההלם מתפשט החוצה דרך המעטפת. ‭.6‬ גל ההלם מבקיע את מעטפת הםוםב ופורץ לתווך הבין־םוםבי.