פיצוצים קוסמיים

ניסיוננו היום יומי מלמד אותנו , שפיצוץ של פצצה מלווה בהבזק אדיר של אור ולאחריו רעש מחריש אוזניים . דבר דומה אנחנו חווים גם בזמן סופת ברקים ; ראשית הבזק אור — הברק , ולאחריו רעש מתגלגל — הרעם . מה גורם לתופעה זו ? במהלך הפיצוץ משתחררת אנרגיה רבה בזמן קצר ובנפח קטן יחסית . במקרה של פצצה קונוונציונלית , האנרגיה אגורה בצורה כימית בחומר הנפץ . הפעלת הפצצה גורמת לבערה מהירה מאוד של חומר הנפץ ולחימום בועת אוויר באזור הפיצוץ . חימום הבועה גורם לעירור של מולקולות האוויר ולפליטת קרינה שאותה אנחנו רואים כהבזק אור . הלחץ הרב שנוצר בבועה בעקבות החימום המהיר דוחף אותה להתנפח במהירות על קולית , ונוצר גל הדף המתפשט מאזור הפיצוץ כלפי חוץ . פגיעת גל ההדף במבנים , בכלי רכב , באנשים וכדומה היא שגורמת למרבית ההרס הנלווה לפיצוץ . תהליך דומה מתרחש בפיצוץ של פצצה אטומית , אלא שכאן אנרגיית הפיצוץ היא אנרגיה גרעינית , המתקבלת מביקוע של אטום אורניום . במקרה של הברק והרעם , מה שגורם לחימום האוויר הוא חלקיקים אנרגטיים המאיצים בשדה חשמלי שנוצר באטמוספרה בזמן סופת הברקים . הברק הוא האור שפולטות מולקולות האוויר המחומ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ