ריקוד של כוכבים ומיקרו־קווזרים

ב 1994 התגלה סילון רדיו כפול , הדומה בתכונותיו לאלו שרואים בקווזרים ובגרעיני גלקסיות פעילים . בסילון אף נמדדו תנועות על אוריות של גושים שנזרקו ממרכז המערכת , כפי שתואר לעיל . אך מניתוח הנתונים הסתבר בוודאות גמורה שהסילון אינו חוץ גלקטי , כמו אלו שהכירו עד אז , אלא ממוקם בתוך הגלקסיה שלנו , במרחק של 30 , 000 שנות אור מכדור הארץ . המסקנה המיידית היתה שגודלו של הסילון אינו עולה על מאית שנת אור , כלומר , פחות ממיליונית גודלו של סילון חוץ גלקטי טיפוסי . התברר גם כי המרכז שממנו יוצאים הסילונים מתלכד עם מערכת כוכבים זוגית המשתייכת לקבוצה של עצמים המכונים זוגות קרינת , ( X-ray binaries ) X שהמאפיין הבולט שלהם הוא פליטה חזקה של קרינת רנטגן . המערכות הללו מורכבות מצמד כוכבים , האחד כוכב רגיל והאחר חור שחור או כוכב נויטרונים , החגים זה סביב זה במעין ריקוד כוכבי . בגלל כוח המשיכה העז הפועל בין הכוכבים , ניתק חומר מהכוכב הרגיל ונופל אל הכוכב הקומפקטי . אם הכוכב הקומפקטי הוא חור שחור , מצטבר החומר סביבו ויוצר דסקת ספיחה . האזורים הפנימיים של הדסקה מתחממים כתוצאה מהחיכוך ופולטים את קרינת ה X שאנחנו...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ