הקו המקווקו מייצג את מסלולו של חלקיק לםוד, המתנגש שוב ושוב בחומר משני צדי גל ההלם. בםל התנגשות מאיץ החלקיק ומגדיל את האנרגיה שלו עוד.