צלו של החור השחור

נכון להיום הצליחו מדענים למדוד את גודלם של ננסים לבנים , ובאופן עקיף גם של כוכבי נויטרונים , וכך ללמוד רבות על המבנה וההרכב של עצמים אלו ולתת אישור חשוב לתיאוריות העוסקות בהם . אך אף אחד עדיין לא הצליח למדוד את גודלו של חור שחור . מדידה כזו , נוסף על מדידה ישירה של קרינת כבידה , תהווה בדיקה חשובה לאין ערוך של תורת היחסות הכללית . לכאורה , מדידה כזו איננה אפשרית , כיוון שהחור השחור , מעצם הגדרתו , אינו פולט שום קרינה , ולכן לא ניתן לראותו . אף על פי כן אין מניעה לראות את הצל שלו כנגד מקור קרינה הנמצא מאחוריו , וממדידת הצל להסיק ישירות את גודלו . מדידת הצל עדיין איננה אפשרית , כיוון שהיא מחייבת טלסקופ בעל כושר הפרדה שאיננו בנמצא . טלסקופים בתחום קרינת מיקרוגל שיאפשרו זאת , ייכנסו לשימוש בעתיד הקרוב . טכניקות מיוחדות לצפייה באינפרה אדום , ששימשו עד כה לחקר מרכז הגלקסיה שלנו , גם כן יאפשרו , לאחר שיפורים נדרשים , מדידה כזו . הדור הבא של הטלסקופים יהיה מסוגל , ככל הנראה , למדוד את צלם של החורים השחורים הקרובים ביותר , זה שבמרכז גלקסיית שביל החלב וזה שבמרכז הגלקסיה . M 87 ואולם מדידת הצל בלב...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ