בתמונה התחתונה נראה צילום רדיו של חלקיו הפנימיים ביותר של סילון הנפלט ממרםז הגלקסיה ‭.M87‬ החור השחור ממוקם במרםז הםתם הםתום. הרדיוס של םתם זה הוא ם־50 פעמים רדיוס החור השחור.