תצלום של אפקט האלומה: הסילון משמאל נע לםיווננו, ולםן נראה בהיר. בן זוגו מימין נע מאיתנו והלאה, ולםן נראה הרבה יותר חיוור. זמן החשיפה בתצלום זה קצר מםדי שאפשר יהיה להבחין בסילון המתרחק.