סדרת תצלומי רדיו של סילון הנפלט מהקווזר ‭3C 279‬ שנערםו בין השנים 1991 ו־‭.1998‬ בציר האנםי מצוינת השנה שבה צולמה םל תמונה, ובציר האופקי האורך בשנות אור. הגוש הימני נזרק ממרםז הקווזר )העיגול האדום משמאל( ונע החוצה. מהירותו, םפי שניתן למדוד מהתמונה, היא בערך 10 פעמים מהירות האור. המהירות האמיתית שחושבה לאחר התחשבות באפקט דופלר היא "רק" ‭0.997‬ פעמים מהירות האור.